Pravne napomene

 

IZJAVA O ODRICANJU OD ODGOVORNOSTI

Hvala Vam na zanimanju za tvrtku S.C. Fuchs Condimente RO S.R.L. (dalje u tekstu Fuchs Condimente RO odnosno Društvo), naše proizvode i internetsku stranicu (Stranica) čiji je vlasnik Fuchs Condimente RO.

Prije nego što nastavite s pregledavanjem naše Stranice, pozivamo Vas da pročitate uvjete korištenja iste (Uvjeti korištenja), pravila koja se odnose na obradu osobnih podataka (Politika privatnosti) i ostale odredbe sadržane u Pravnim napomenama na Stranici (uključujući odjeljak Prijava na Stranicu). Za sva pitanja možete kontaktirati Fuchs Condimente RO na adresi navedenoj na Stranici u odjeljku Kontakti.

 

UVJETI KORIŠTENJA INTERNETSKE STRANICE

 1. Opće informacije Ova internetska stranica (Stranica) u vlasništvu je društva S.C. Fuchs Condimente RO SRL , sa sjedištem u Rumunjskoj, adresa Nordului, broj 41-43, Curtea de Argeș, poštanski broj 115300, porezni broj i broj upisa u Registar trgovačkih društava J03/189/2001, jedinstveni registarski broj RO13807887, društvo koje podliježe upravljanju i koordinaciji društva DF World of Spices GmbH.
 2. Korištenje stranice i prihvaćanje uvjeta korištenja Pristup i korištenje Stranice podrazumijeva da je svaki posjetitelj ili korisnik (Korisnik) upoznat s ovim Uvjetima korištenja i da ih prihvaća. Pristupanjem i korištenjem Stranice Korisnik potvrđuje da je u cijelosti upoznat s ovim Uvjetima korištenja i da ih prihvaća.
 3. Pristup Pristup Stranici dopušten je punoljetnim Korisnicima i maloljetnim osobama, pod uvjetom da ju pregledavaju i koriste zajedno s roditeljima, skrbnicima ili odraslim Korisnicima koji u potpunosti razumiju njezin sadržaj i mogu ga sigurno koristiti. Pristup Stranici i njezino korištenje nisu dopušteni ako su zabranjeni zakonima koji su na snazi u zemlji u kojoj Korisnik ima prebivalište.
 4. Pristupanje rezerviranim područjima i pretplata na određene usluge Ondje gdje je to predviđeno, pristupanje rezerviranim područjima Stranice, pretplata na određene usluge (poput newslettera ili cirkulara) i sudjelovanje u nagradnim igrama bit će rezervirani za punoljetne Korisnike koji su se pretplatili na gorenavedena područja ili na usluge, sukladno onome što je navedeno u odjeljku Registracija na Stranicu.
 5. Registracija na stranicu U slučaju da Stranica predvidi mogućnost registracije na rezervirana područja ili pretplatu na različite usluge (poput newslettera), od Korisnika će se zatražiti da dostavi osobne podatke kojima ga se može identificirati, poput imena, adrese, e-pošte, broja mobitela, datuma rođenja. U tom slučaju Korisnik će biti obvezan pružiti, pod vlastitom odgovornošću, istinite i potpune informacije i podatke koji će biti obrađeni i/ili korišteni u skladu s politikom privatnosti objavljenom na Stranici i/ili uvjetima pristupa predmetnoj usluzi.
 6. Ažuriranje i izmjene Fuchs Condimente RO zadržava pravo ažuriranja i/ili promjene, u bilo koje vrijeme i po vlastitom nahođenju, sadržaja Stranice, Uvjeta korištenja kao i uvjeta i odredbi predviđenih u drugim dijelovima Stranice. Prije svakog pristupa Stranici ili korištenja iste Korisnik je dužan upoznati se s Uvjetima korištenja koji su primjenjivi u ažuriranoj verziji koja je na snazi na dan pristupa Stranici.
 7. Informacije o proizvodima Stranica sadrži isključivo ilustrativne i indikativne informacije o proizvodima, robi, uslugama ili markama koje sadrži te je dostupna Korisnicima za osobne svrhe i svrhe koje nisu profesionalne naravi. Stranica se ažurira s najvećom pažnjom. Isključena je svaka odgovornost Fuchs Condimente RO u slučaju da informacije sadržane na Stranici nisu potpune ili sadrže pogreške ili nepreciznosti.
 8. Proizvodi Fuchs Condimente RO ne jamči za aktualnost, ispravnost, potpunost ili kvalitetu pruženih informacija u vezi s proizvodima ili uslugama ponuđenima i/ili opisanima na Stranici. Zahtjevi za naknadu materijalne ili nematerijalne štete bilo koje vrste koji proizlaze iz uporabe ili zlouporabe sadržaja bilo koje vrste prisutnog na Stranici ili netočnih i nepotpunih informacija izričito su isključeni, u onoj mjeri u kojoj ne bi bilo moguće dokazati da je to počinila Fuchs Condimente RO s namjerom ili iz krajnje nepažnje. To ni u kojem slučaju ne dira u ono što je propisano odredbama važećih zakona primjenjivih s obzirom na prirodu, kvalitetu i namjenu proizvoda prikazanih ili opisanih za bilo koju svrhu na Stranici i isključivo u informativne svrhe u koje su navedeni proizvodi prikazani.
 9. Isključenje odgovornosti za sadržaj Stranice Fuchs Condimente RO preporučuje svim Korisnicima da se strogo pridržavaju svih mjera razboritosti, opreza, sigurnosti i zdravog razuma tijekom kuhanja, korištenja, potrošnje, kao i pohrane i zbrinjavanja prikazanih, opisanih ili reproduciranih proizvoda – slikom, crtežom, fotografijom, videom – na Stranici. S obzirom na to Fuchs Condimente RO odbija – i stoga je od iste izričito izuzeta – bilo kakvu odgovornosti koja proizlazi iz pristupa, pregledavanja i korištenja Stranice, kao i od korištenja informacija i uputa koje se odnose na asortiman proizvoda i/ili pripremu i pohranu namirnica objavljenih na Stranici. Recepti, kao i njihove slike, samo su ilustrativne prirode i informativnog karaktera, odnosno služe samo da bi Korisnicima poslužili kao izvor inspiracije i prikazali jedan od mogućih načina uporabe u njima spomenutih ili opisanih proizvoda.
 10. Upozorenja Fuchs Condimente RO preporučuje svim Korisnicima da prije konzumacije pažljivo pročitaju informacije i upozorenja na naljepnicama ilustriranih, opisanih ili reproduciranih proizvoda – slikom, crtežom, fotografijom, videom – na Stranici.
 11. Isključenje odgovornosti za rad Stranice Isključena je odgovornost Fuchs Condimente RO za bilo kakvu štetu koja može nastati Korisniku zbog pristupa Stranici odnosno zbog nemogućnosti pristupa Stranici, kao i za bilo kakvu štetu koja može nastati zbog preuzimanja materijala prisutnog na Stranici, uključujući bilo kakvu štetu na računalnoj opremi Korisnika uzrokovanu virusom.
 12. Ograničenja za slučajeve isključenja odgovornosti Isključenje odgovornosti Fuchs Condimente RO u smislu ovih Uvjeta korištenja treba shvatiti u najširem mogućem smislu, ali se ne primjenjuje u slučajevima u kojima je postupanje s namjerom ili krajnjom nepažnjom moguće pripisati Fuchs Condimente RO ili u slučaju kršenja obveza koje proizlaze iz zakonskih propisa.
 13. Prava intelektualnog vlasništva u vezi sa Stranicom i njezinim sadržajem Slike, tekstovi, crteži, grafičke reprodukcije, kao i zvukovi, glazbena djela, audiovizualni i/ili multimedijski sadržaji prisutni na Stranici jesu ili mogu biti zaštićeni autorskim pravom. Vlasništvo nad spomenutim pravima intelektualnog vlasništva pripada Fuchs Condimente RO i/ili njihovim odgovarajućim vlasnicima. Zaštitni znakovi i logotipovi proizvoda, kao i reklamne poruke, slogani, nazivi domena i, općenitije, svi prepoznatljivi, verbalni i figurativni znakovi koje je Fuchs Condimente RO reproducirala na Stranici vlasništvo su osoba koje nad njima imaju prava. Sadržaj ove Stranice – uključujući grafičke prikaze, dizajn, slike, audiovizualne datoteke i tekstove – ne smije se reproducirati, umnožavati, prenositi, objavljivati ili koristiti, u cijelosti ili djelomično, na drugom mjestu i u bilo kojem obliku ili na bilo koji način, bez izričitog pisanog pristanka Fuchs Condimente RO i/ili njihovih odgovarajućih vlasnika.
 14. Zabrane Osim toga, s obzirom na gorenavedeno, svim je Korisnicima izričito zabranjeno mijenjati, kopirati, reproducirati, distribuirati, prenositi ili širiti pojedine sadržaje Stranice bilo kojim tehnološkim sredstvom (uključujući tekstove, recenzije, slike, fotografije, zvukove, glazbu i zvučne kompozicije, videozapise i multimedijske sadržaje) odnosno samu Stranicu u cijelosti, njezin profil, izgled, dizajn, konfiguraciju i organizaciju, bez izričitog pisanog odobrenja Fuchs Condimente RO i/ili vlasnika prava intelektualnog vlasništva nad gorenavedenim sadržajima. Korisnicima je također zabranjeno kopirati programe ili softver koji se koriste u svrhu rada Stranice odnosno stvarati programe i/ili pronaći i koristiti izvorni kôd gorenavedenih programa, kao i, općenito, kopirati, prenositi, dijeliti, modificirati, mijenjati i širiti kodove koji se nalaze na Stranici i njezinim hipertekstualnim vezama, ako su isti zaštićeni autorskim pravom ili srodnim pravima. Fuchs Condimente RO – izravno, putem i/ili u interesu trećih strana – zadržava pravo da zaštiti, svim dopuštenim sredstvima, djela, slike, tekstove i sadržaj koji su općenito zaštićeni autorskim pravom i/ili drugim srodnim pravima intelektualnog vlasništva.
 15. Sadržaj koji na Stranici objavljuju Korisnici. Stranica može, ako to smatra potrebnim, omogućiti Korisnicima da na Stranici objavljuju – odnosno da šalju, učitavaju, prikazuju, komuniciraju, objavljuju i/ili dijele u bilo kojem obliku na samoj Stranici ili na podstranicama, njezinim dijelovima ili čak povezanim stranicama – poruke, mišljenja, recenzije, recepte, fotografije, videozapise, zvučne zapise, zvukove, glazbu, tekstove, slogane i reklamne poruke, crteže, prijedloge, ideje, imena, glasove, informacije i druge sadržaje, čak i kreativne prirode.
 16. Obveze Korisnika u odnosu na sadržaj koji je objavio Ako Korisnicima bude dopušteno objavljivanje sadržaja bilo koje vrste na Stranici, kao što je pobliže opisano gore, Korisnik ne smije objavljivati sadržaje koji su u vlasništvu trećih strana ili koji mogu u bilo kojem obliku i iz bilo kojeg razloga kršiti prava drugih (naprimjer, kršenje prava na sliku, prava na privatnost, prava na publicitet i/ili iskorištavanje autorskog djela, autorskih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva ili ugovornih prava trećih strana na kojima Korisnik nema pravo iskorištavanja na temelju valjane pravne osnove). Korisnik ne smije objavljivati na Stranici, na bilo koji način i u bilo kojem obliku, jedan ili više sadržaja (a) koji krše privatnost drugih; (b) koji su nezakoniti ili potiču na izvođenje opasnih, neodgovornih, nezakonitih radnji, kao i radnji koje narušavaju socijalni mir ili su protivne javnom poretku ili moralu; (c) koji su sramotni ili klevetnički, diskriminatorni, uvredljivi, vulgarni ili vrijeđaju vjerske osjećaje; (d) za koje je moguće dokazati da su diskriminatorni u odnosu na spolnu ili seksualnu orijentaciju, dob, invaliditet ili drugo; (e) koji čine skriveno oglašavanje ili uključuju netražene i/ili neželjene informacije ili komercijalna priopćenja; (f) koji na bilo koji način odražavaju nezakonito ponašanje ili nelojalnu konkurenciju; (g) koji mogu prouzročiti štetu Fuchs Condimente RO, Stranici ili ostalim Korisnicima Stranice.
 17. Virusi i spyware Korisnik također ne smije na Stranicu postaviti viruse, špijunski softver (spyware) ili druge štetne elemente ili komponente koji mogu, čak i samo potencijalno, dovesti do pogoršanja ili promjene u radu i korištenju Stranice ili do njezina privremenog ili trajnog oštećenja ili koji mogu prouzročiti štetu Fuchs Condimente RO ili ostalim Korisnicima Stranice.
 18. Odgovornost Korisnika u odnosu na sadržaj objavljen na Stranici Korisnik preuzima svu odgovornost u vezi sa sadržajem koji sam objavi na Stranici (ili koji objavi bilo koja druga osoba koja koristi uređaje koje je moguće povezati s Korisnikom) kako je detaljnije opisano u prethodnim stavcima. Slijedom gorenavedenog, obvezujući se i za obećanje radnje treće osobe sukladno članku 1381. Građanskog zakonika, Korisnik se obvezuje odštetiti i osloboditi vlasnika Stranice, Fuchs Condimente RO i/ili svakog od njezinih zaposlenika, suradnika, partnera ili direktora od bilo kakve odgovornosti, kao i od imovinske ili neimovinske štete koja proizlazi iz nepoštivanja preuzetih obveza u skladu s prethodnim stavkom i/ili zbog povrede prava drugih. Napose, Korisnik se obvezuje odštetiti (nadoknaditi štetu) i osloboditi odgovornosti Fuchs Condimente RO , kao i s njom povezane subjekte ili subjekte kojima ona upravlja, njezine predstavnike, zaposlenike i sve njezine partnere: (a) od bilo kojih obveza plaćanja naknade štete, uključujući razumne pravne troškove, koje mogu proizaći iz prenesenih ili poslanih sadržaja, korištenja usluga od strane Korisnika, povezivanja na usluge od strane Korisnika, kršenja odredbi koje reguliraju uporabu usluga, kršenja prava trećih; (b) od bilo kakve odgovornosti koja može proizaći iz objavljivanja, od strane Korisnika, bilo kojeg sadržaja koji može sadržavati činjenične tvrdnje koje mogu štetiti nečijoj časti ili ugledu (teško sramoćenje), činjenične tvrdnje koje mogu štetiti nečijoj časti ili ugledu a za koje zna da su neistinite (klevetničke/pogrdne tvrdnje), propuste, neistinitosti, vulgarne radnje, pornografske radnje, kao i radnje koje su opasne ili kojima se krše prava drugih.
 19. Odbijanje objave Ne dovodeći u pitanje gorenavedeno, Fuchs Condimente RO zadržava pravo odbiti objavljivanje bilo kojeg sadržaja koji predloži Korisnik, i to prema vlastitom nahođenju i bez obveze da to prethodno najavi ili obrazloži.
 20. Sadržaj koji na Stranicii objavljuju Korisnici. Pristanak Korisnika i prava Fuchs Condimente RO Korisnik odobrava Fuchs Condimente RO neisključivu, neopozivu, univerzalnu, besplatnu (bez posebnih povlastica) prenosivu licencu s pravom na podlicenciranje za uporabu sadržaja koji je Korisnik učitao na Stranicu, u bilo koju svrhu dopuštenu zakonom, u kontinuitetu, bez vremenskog ili teritorijalnog ograničenja i besplatnog karaktera. Licencu treba shvatiti u najširem mogućem smislu i uključuje, između ostalog, pravo na objavljivanje, dijeljenje (čak i preko društvenih mreža), distribuciju, podlicenciranje, brisanje, reprodukciju, kopiranje, izmjenu, prilagodbu (također stvaranjem izvedenih djela), kombiniranje, sinkroniziranje, prikazivanje, širenje i javno izvršavanje, bez vremenskih ili teritorijalnih ograničenja, sadržaja ili dijela sadržaja koji je učitao Korisnik. U mjeri u kojoj je to potrebno, Korisnik daje Fuchs Condimente RO suglasnost koja će možda biti potrebna i koju je moguće zatražiti sukladno bilo kojoj i svim odredbama koje su na snazi i primjenjive u području autorskih prava, i to u pogledu svih svrha i primjena sadržaja, uključujući gospodarskih i komercijalnih, koji je objavio Korisnik, a kojim Fuchs Condimente RO odluči raspolagati. Ono što je ovdje navedeno treba shvatiti bez ikakvih ograničenja ili isključenja u odnosu na Fuchs Condimente RO .
 21. Poveznice na druge stranice Moguće je da se, u sklopu njezina pregledavanja i korištenja, dopusti veza između Stranice i drugih internetskih stranica kojima ne upravlja Fuchs Condimente RO ili kojima se ne upravlja u njezinom interesu (Internetske stranice trećih strana). U tom će se slučaju primjenjivati sljedeće odredbe.
 22. Isključenje odgovornosti Fuchs Condimente RO u odnosu na internetske stranice trećih strana Fuchs Condimente RO nema kontrolu nad Internetskim stranicama trećih strana i ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi s njihovim radom i/ili u odnosu na njihove sadržaje, čak i ako im je moguće izravno ili neizravno pristupiti, putem odgovarajućih poveznica (linkova) sa Stranice. Stoga se podrazumijeva da će upravitelji ili vlasnici Internetskih stranica trećih strana, gdje to bude potrebno i u svojstvu neovisnih voditelja obrade, biti odgovorni za bilo koji nedopušten, netočan ili nepotpun sadržaj, a osobito za štetu koja može proizaći iz uporabe takvih sadržaja i/ili iz pregledavanja gorespomenutih Internetskih stranica trećih strana, stoga Fuchs Condimente RO ne snosi nikakvu odgovornost, odgovornost za štetu ili troškove koji bi mogli nastati uslijed navedenog.
  Stoga preporučujemo da pažljivo pročitate odgovarajuće politike privatnosti i uvjete korištenja tih internetskih stranica trećih strana prije nego što date pristanak ili suglasnost za obradu svojih osobnih podataka.
 23. Zaštitna klauzula U slučaju da jedan ili više članaka, dijelova ili odredbi ovih Uvjeta korištenja nisu u skladu s odredbama važećih i obvezno primjenjivih zakona, sadržaj ostalih dijelova ovog dokumenta ostaje nepromijenjen, a da to ne utječe na njihovu valjanost.
 24. Primjenjivo pravo Odredbe i uvjeti korištenja Stranice uređeni su, i treba ih smatrati uređenim, talijanskim važećim i primjenjivim zakonima.