Jogi nyilatkozat

FELELŐSSÉGI NYILATKOZAT

Köszönjük érdeklődését a S.C. Fuchs Condimente RO S.R.L. társaság (a továbbiakban: Fuchs Condimente RO vagy Társaság), annak termékei és a Fuchs Condimente RO weboldala (Weboldal) iránt. Mielőtt tovább böngészne Weboldalunkon, javasoljuk, hogy ismerje meg a Weboldal használati feltételeit (Használati feltételek), a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat (Adatvédelmi szabályzat) és a Weboldalon elérhető Jogi nyilatkozat egyéb rendelkezéseit (többek között a „Bejelentkezés a Weboldalra” című részt). Kérdés esetén a „Kapcsolat” részben megadott címen léphet kapcsolatba a Fuchs Condimente RO-val.

 

HASZNÁLATI FELTÉTELEK

 1. Általános információ Ez a weboldal (Weboldal) az S.C. Fuchs Condimente RO S.R.L. tulajdona, amelyet Romániában, a Nordului, no 41-43, Curtea de Argeș, irányítószám: 115300 címen jegyeztek be; adószám és cégjegyzékszám J03/189/2001, egyedi nyilvántartási szám RO13807887, és a DF World of Spices GMBH vezetése és irányítása alatt áll.
 2. A Weboldal használata és a Használati feltételek elfogadása A Weboldal felkeresése és használata magában foglalja, hogy a látogató vagy felhasználó (Felhasználó) ismeri és elfogadja a jelen Használati feltételeket. A Weboldal felkeresésével és használatával a Felhasználó elismeri, hogy teljes mértékben megismerte és elfogadja a jelen Használati feltételeket.
 3. Hozzáférés A Weboldalhoz való hozzáférés felnőttek és kiskorúak számára egyaránt engedélyezett, feltéve, hogy utóbbiak szüleikkel, gyámjaikkal vagy olyan felnőtt Felhasználókkal együtt böngésznek és használják a Weboldalt, akik teljes mértékben megértik annak tartalmát és tudják, hogyan kell biztonságosan használni. A Weboldalhoz való hozzáférés és annak használata nem engedélyezett, ha azt tiltják annak az országnak a törvényei, amelyben a Felhasználó állandó lakóhelye van.
 4. A korlátozott elérésű területekhez való hozzáférés és előfizetés bizonyos szolgáltatásokra Ahol létezik erre vonatkozó előírás, a Weboldal korlátozott elérésű területeihez való hozzáférés, előfizetés bizonyos szolgáltatásokra (pl. hírlevél vagy hírcsatorna [feed]), valamint versenyeken való részvétel csak azokra a felnőtt Felhasználókra korlátozódik, akik előfizettek a fent említett szolgáltatásokra vagy területekre, a „Bejelentkezés a Weboldalra” résznek megfelelően.
 5. Bejelentkezés a Weboldalra Ha a Weboldal lehetőséget nyújt a regisztrációra a korlátozott elérésű területekhez való hozzáférés vagy különféle szolgáltatásokra (pl. hírlevél) való előfizetés céljából, akkor felkérjük a Felhasználót, hogy adja meg személyes adatait, amelyek alapján azonosítható, például név, cím, e-mail, telefonszám vagy születési idő. Ebben az esetben a Felhasználónak saját felelősségére valós és teljes információkat és adatokat kell megadnia, amelyeket az oldalon közzétett Adatvédelmi szabályzattal és/vagy az adott szolgáltatáshoz való hozzáférés feltételeivel összhangban kezelnek és/vagy használnak.
 6. Frissítések és módosítások A Fuchs Condimente RO fenntartja a jogot, hogy bármikor, saját belátása szerint frissítse és/vagy módosítsa a Weboldal tartalmát és a Használati feltételeket, valamint a Weboldal más részein feltüntetett feltételeket. A Weboldal felkeresése vagy használata előtt a Felhasználónak meg kell ismernie a Használati feltételeknek a Weboldal felkeresésekor érvényben lévő aktuális verzióját.
 7. Termékekkel kapcsolatos információk A Weboldal tisztán szemléltető és tájékoztató jellegű információkat tartalmaz a rajta bemutatott termékekről, árukról, szolgáltatásokról és márkákról, és a Felhasználók általi személyes használatra és nem szakmai célokra készült. A Weboldal frissítése a lehető legnagyobb gondossággal történik. Ha a Weboldalon szereplő információk hiányosak, vagy hibákat, illetve pontatlanságokat tartalmaznak, a Fuchs Condimente RO ezekért semmilyen felelősséget nem vállal.
 8. Termékek A Fuchs Condimente RO nem garantálja, hogy a Weboldalon kínált és/vagy ismertetett termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban szolgáltatott információk naprakészek, valamint azok pontosságáért, teljességéért vagy minőségéért sem kezeskedik. A Weboldal bármely tartalmának használatából vagy helytelen felhasználásából, vagy bármilyen pontatlan és hiányos információból származó vagyoni vagy nem vagyoni kár megtérítésére irányuló kérelmeket kifejezetten kizárjuk, amennyiben nem lehetett volna bizonyítani a Fuchs Condimente RO szándékosságát vagy súlyos gondatlanságát. Ez semmiképpen sem sértheti a vonatkozó jogszabályok azon rendelkezéseit, amelyek a Weboldalon valamely célra bemutatott vagy ismertetett termékek jellegéből, minőségéből vagy céljából adódóan alkalmazandók, és nem befolyásolja a fent említett termékek bemutatásának tisztán tájékoztatási célját.
 9. Tartalommal kapcsolatos felelősségi nyilatkozat A Fuchs Condimente RO azt tanácsolja, hogy minden Felhasználó szigorúan tartsa be az ésszerűség, elővigyázatosság, biztonság, valamint a józan ész szabályait a Weboldalon – kép, rajz, fénykép vagy videó formájában – bemutatott, ismertetett vagy ábrázolt termékek főzése, használata, fogyasztása, tárolása és ártalmatlanítása során. A fentiekre való tekintettel a Fuchs Condimente RO elutasít minden felelősséget – ezért kifejezetten mentes a felelősségtől –, amely a Weboldal felkereséséből, böngészéséből vagy használatából, valamint a kínált termékekre és/vagy a Weboldalon ábrázolt hozzávalók elkészítésére és tárolására vonatkozó információk és utasítások követéséből fakad. A receptek és az azokat ábrázoló képek csupán illusztrációk és tájékoztató jellegűek, vagyis csak inspirációként szolgálnak a Felhasználók számára, és a megemlített és bemutatott termékek egy bizonyos felhasználási módját ismertetik.
 10. Figyelmeztetések A Fuchs Condimente RO azt tanácsolja az összes Felhasználónak, hogy fogyasztás előtt gondosan olvassa el a Weboldalon – kép, rajz, fénykép vagy videó formájában – bemutatott, ismertetett vagy ábrázolt termékek címkéjén feltüntetett információkat és figyelmeztetéseket.
 11. Működéssel kapcsolatos felelősségi nyilatkozat A Fuchs Condimente RO nem vállal felelősséget semmilyen kárért, amely a Felhasználót a Weboldalhoz való hozzáférés vagy hozzáférés hiánya miatt éri, valamint az olyan károkért, amelyek a Weboldalon elérhető anyagok letöltéséből származhatnak, beleértve a Felhasználó számítógépes berendezéseinek vírus okozta károsodását.
 12. A felelősségi nyilatkozatok hatálya A Fuchs Condimente RO által a jelen Használati feltételek kapcsán tett felelősségi nyilatkozatokat a lehető legszélesebb értelemben kell értelmezni, de nem alkalmazhatók olyan esetekben, amikor a Fuchs Condimente RO szándékosan vagy súlyos gondatlansággal cselekedett, vagy megsértette a jogszabályokból fakadó kötelezettségeit.
 13. A Weboldallal és annak tartalmával kapcsolatos szellemi tulajdonjogok A Weboldalon elérhető képek, szövegek, rajzok, grafikai reprodukciók, hangok, zene, audiovizuális és/vagy multimédiás tartalmak szerzői jogi védelem alatt állnak vagy állhatnak. Az említett szellemi tulajdonjogok tulajdonosa a Fuchs Condimente RO és/vagy azok tulajdonosai. A védjegyek és logók, reklámüzenetek, szlogenek, domain nevek és, általánosabban véve, minden felismerhető szó- és ábrás jel, amelyet a Fuchs Condimente RO a Weboldalon reprodukál, azoknak a személyeknek a tulajdonában áll, akik az ezek feletti jogok gyakorlására jogosultak. A Weboldal tartalmának – ideértve a grafikákat, a kialakítást, a képeket, az audiovizuális fájlokat és a szöveget – sokszorosítása, másolása, továbbítása, közzététele vagy felhasználása, részben vagy egészben, más helyen és más módon kizárólag a Fuchs Condimente RO és/vagy tulajdonosainak előzetes, kifejezett írásbeli hozzájárulásával lehetséges.
 14. Tilalmak A fentiekre tekintettel minden Felhasználó számára kifejezetten tilos a Weboldal tartalmi részeinek (beleértve a szöveget, értékeléseket, képeket, fényképeket, hangot, zenét, kompozíciókat, videókat és multimédiát) vagy a teljes Weboldalnak, annak profiljának, megjelenésének, kialakításának, konfigurációjának és felépítésének bármilyen technológiai eszközzel történő megváltoztatása, másolása, reprodukálása, forgalmazása, átadása vagy terjesztése a Fuchs Condimente RO és/vagy a fent említett tartalommal kapcsolatos szellemi tulajdonjogok tulajdonosainak kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül. A Felhasználók számára tilos továbbá a Weboldal működtetéséhez használt programok vagy szoftverek másolása, valamint programok létrehozása és/vagy a fent említett programok forráskódjának megkeresése és használata, valamint, általánosabb értelemben, a Weboldalon talált kód vagy annak hiperhivatkozásainak másolása, átvitele, megosztása, módosítása, megváltoztatása vagy terjesztése, ha a kódot szerzői jog vagy hasonló jogok védik. A Fuchs Condimente RO – közvetlenül, harmadik felek közvetítésével és/vagy nevében – fenntartja a jogot, hogy minden rendelkezésre álló eszközzel megvédje azokat a műveket, szövegeket és tartalmakat, amelyeket általában szerzői jog és/vagy más hasonló szellemi tulajdonjogok védenek.
 15. Felhasználói tartalom a Weboldalon A Weboldal szükség esetén engedélyezheti a Felhasználók számára, hogy üzeneteket, véleményeket, értékeléseket, recepteket, fényképeket, videókat, audio felvételeket, hangokat, zenéket, szövegeket, szlogeneket és reklámüzeneteket, rajzokat, javaslatokat, ötleteket, neveket, hangfelvételeket, információkat és egyéb tartalmakat tegyenek közzé – azaz küldjenek, feltöltsenek, mutassanak, közöljenek, közzétegyenek vagy megosszanak a Weboldalon vagy annak aloldalain –, amelyek egy része kreatív jellegű lehet.
 16. A Felhasználók kötelezettségei a közzétett tartalommal kapcsolatban Amennyiben a Felhasználók számára bármilyen tartalom közzététele engedélyezett a Weboldalon, ahogy azt a korábbiakban részleteztük, nem tehetnek közzé harmadik felek birtokában lévő tartalmat, illetve olyan tartalmat, amely bármilyen módon vagy okból mások jogait sérti (pl. képmáshoz való jogok, magánélet védelmével kapcsolatos jogok, személyiségi jogok és/vagy szerzők jogai, szerzői jog és más szellemi tulajdonjog, valamint harmadik felek szerződéses jogai, amelyekkel kapcsolatban a Felhasználó nem rendelkezik használati jogokkal). A Felhasználó semmilyen módon és formában nem tehet közzé a Weboldalon egy vagy több olyan tartalmat, amely: (a) sérti mások magánéletét; (b) jogellenes, illetve veszélyes, felelőtlen, jogellenes magatartásra ösztönöz, valamint a társadalmi békére káros vagy ellentétes a közrenddel és az erkölccsel; (c) kínosnak vagy becsületsértőnek, diszkriminatívnak, sértőnek, vulgárisnak vagy vallási érzékenységet sértőnek számít; (d) bizonyíthatóan megkülönböztető jellegű a nem vagy szexuális irányultság, életkor, fogyatékosság vagy más jellemzők tekintetében; (e) rejtett reklámnak számít, vagy kéretlen és/vagy nemkívánatos információkat vagy kereskedelmi kommunikációt tartalmaz; (f) valamilyen tekintetben jogellenes magatartásnak vagy tisztességtelen versenynek számít; (g) kárt okoz a Fuchs Condimente RO-nak, a Weboldalnak vagy a Weboldal többi Felhasználójának.
 17. Vírusok és kémprogramok A Felhasználó számára szintén tilos olyan vírusok, kémprogramok és egyéb káros elemek és komponensek feltöltése, amelyek – akár csak potenciálisan – károsíthatják vagy megváltoztathatják a Weboldal működését és használatát, illetve átmeneti vagy tartós kárt tehetnek a Weboldalban, vagy amelyek kárt okozhatnak a Fuchs Condimente RO-nak vagy a Weboldal többi Felhasználójának.
 18. A Felhasználó felelőssége a közzétett tartalommal kapcsolatban A Felhasználó minden felelősséget vállal az általa a Weboldalon közzétett tartalommal kapcsolatban (vagy a Felhasználóhoz köthető eszközökön más személy által közzétett tartalommal kapcsolatban) az előző bekezdésekben részletezettek szerint. A fentiek alapján a Felhasználó, a Polgári Törvénykönyv 1381. cikke értelmében harmadik fél kötelezettségeit is vállalva, köteles kártalanítani és minden felelősség alól mentesíteni a Weboldal tulajdonosát, a Fuchs Condimente RO-t és/vagy annak bármely alkalmazottját, társulását, partnereit és igazgatóit, valamint megtéríteni minden vagyoni vagy nem vagyoni kárt, amely az előző bekezdéssel összhangban vállalt kötelezettségek nem teljesítéséből és/vagy mások jogainak megsértéséből származik. A Felhasználó különösen köteles kártalanítani és a felelősség alól mentesíteni a Fuchs Condimente RO-t, érintett társulásait, és minden olyan érintettet, amelyet a Fuchs Condimente RO, annak képviselői, alkalmazottai és partnerei vezetnek, a következők tekintetében: (a) károk, többek között ésszerű jogi költségek megtérítésére vonatkozó bármilyen felelősség, amely a továbbított vagy feltöltött tartalomból, a szolgáltatások Felhasználó általi használatából, a Felhasználó szolgáltatásokhoz fűződő kapcsolatából, a szolgáltatások használatát szabályozó rendelkezések megsértéséből, harmadik felek jogainak megsértéséből származhatnak; (b) bármilyen olyan tartalom Felhasználó általi feltöltéséből eredő minden felelősség, amely: tényállításokat tartalmazhat egy bizonyos személy becsületével vagy hírnevével kapcsolatban (rágalmazás); olyan tényállásokat tartalmazhat, amelyek kárt okozhatnak egy személy becsületével és méltóságával kapcsolatban és amelyekről tudható, hogy hamisak (rágalmazó állítások); kihagyásokat, hamisságokat, vulgáris vagy pornográf tevékenységeket, valamint olyan magatartást tartalmazhat, amely veszélyesnek vagy mások jogait sértőnek tekinthető.
 19. A közzététel megtagadása A fentiek sérelme nélkül a Fuchs Condimente RO fenntartja a jogot, hogy a Felhasználó által javasolt tartalmak közzétételét kizárólag saját belátása szerint, előzetes bejelentés vagy magyarázat nélkül megtagadja.
 20. Felhasználói tartalom a Weboldalon, felhasználói hozzájárulás és jogok A Felhasználó a Fuchs Condimente RO részére nem kizárólagos, visszavonhatatlan, univerzális, ingyenes (kiváltságok nélküli), átruházható és továbbengedélyezhető engedélyt ad arra, hogy a Felhasználó által a Weboldalra feltöltött tartalmat a törvény által engedélyezett célokra, folyamatosan, időbeli vagy területi korlátozások nélkül és díjmentesen használja. Az engedélyt a lehető legtágabb értelemben kell érteni, és többek között magában foglalja a Felhasználó által feltöltött tartalom vagy annak részleteinek időbeli és területei korlátozások nélküli közzétételének, megosztásának (beleértve a közösségi hálózatokat is), terjesztésének, továbbengedélyezésének, törlésének, reprodukciójának, másolásának, módosításának és testreszabásának jogát (beleértve származékos művek létrehozását is). A Felhasználó a Fuchs Condimente RO részére a szükséges mértékben hozzájárulását adja, amely szükséges lehet és kérhetik a szerzői jog területén érvényben lévő és alkalmazandó bármely és minden rendelkezés alapján a Felhasználó által közzétett tartalom minden céljára és használatára vonatkozóan, beleértve a gazdasági és kereskedelmi célokat is. Az itt elmondottak korlátozások és kizárások nélkül értendők a Fuchs Condimente RO-val kapcsolatban.
 21. Más Weboldalakra mutató linkek Lehetséges, hogy a Weboldal böngészése vagy használata közben olyan, más weboldalakra mutató linkeket talál, amelyeket nem a Fuchs Condimente RO kezel és nem érdekelt bennük (Harmadik Fél Weboldalak). Ilyen esetekre az alábbi rendelkezések vonatkoznak.
 22. Harmadik Fél Weboldalakra vonatkozó felelősségi nyilatkozat A Fuchs Condimente RO nem gyakorol ellenőrzést Harmadik Fél Weboldalak felett, és nem vállal felelősséget azok működésével és/vagy tartalmával kapcsolatban, még akkor sem, ha közvetlenül vagy közvetetten elérhetők a Weboldalon található megfelelő linkeket követve. Feltételezzük tehát, hogy az ilyen Harmadik Fél Weboldalak rendszergazdái vagy tulajdonosai – szükség esetén és független adatkezelőként – felelősséget vállalnak minden tiltott, pontatlan vagy hiányos tartalomért, és különösen azokért a károkért, amelyek esetlegesen az ilyen tartalom használatából és/vagy az említett Harmadik Fél Weboldalak böngészéséből származnak; a Fuchs Condimente tehát semmilyen módon nem felelős az említett okokból felmerülő károkért vagy költségekért.

  Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el a Harmadik Fél Weboldalak vonatkozó Adatvédelmi szabályzatát és Használati feltételeit, mielőtt hozzájárulna személyes adatai kezeléséhez.

 23. Védzáradék Ha a jelen Használati feltételek egy vagy több bekezdése, része vagy rendelkezése nem felel meg a jelenleg hatályos alkalmazandó törvényeknek, a dokumentum többi részének tartalma továbbra is változatlan és érvényes.
 24. Alkalmazandó jog A Weboldal használatának feltételeivel kapcsolatban a jelenleg érvényben lévő, alkalmazandó olasz törvények irányadóak, illetve azokat kell irányadónak tekinteni.